70 Kata Kata Bugis Untuk Story WA dan Artinya

Kata kata Bugis Untuk Story WA – Anak jaman sekarang membuat story WA menggunakan bahasa daerah Indonesia, salah satunya Bugis. Karena di dalam kata kata bugis untuk sotry ada artinya yang bisa menambah rasa semangat dan menyentuh di hati.

Sehingga tidak boleh berlarut kesedihan, untuk mengutarakan kesedihan atau kehidupan yang sedang sulit bisa lewat story WA. Dengan begitu teman, keluarga, sodara atau kerabat bisa melihat kondisi saat ini melalui kata kata Bugis untuk story WA berdasarkan apa yang sedang dialami.

Tidak hanya kesedihan dalam hidup, tapi kata kata Bugis untuk story WA bisa untuk pacar agar lebih romantis dilihat oleh orang lain. Walaupun sudah ada kata kata status WA untuk pacar tersayang, tapi kurang mantap kalau tidak ada kata bermakna dan artinya.

Dengan kata kata bugis untuk story WA bisa merubah keadaan, semangat hidup dan menyakinkan kepada pacar bahwa tulus sekali. Karena di pembahasan kali ini ada berbagai macam pilihan kata kata bugis seperti kehidupan, cinta, romantis dan keuangan.

Kata kata Bugis Untuk Story WA Kehidupan

contoh kata kata bugis sakit hati

Story WA sering dimanfaatkan oleh pengguna untuk memberikan informasi pribadi atau umum. Selain itu, story WA memiliki pilihan untuk menentukan orang yang melihat seperti privasi beberapa kontak atau semua kontak.

Dengan begitu, sekarang banyak sekali pengguna WA ingin membuat story kata kata bugis tentang kehidupan. Apabila ingin tahu kata kata bugis tentang kehidupan dan artinya bisa lihat dibawah ini:

Kata kata BugisArtinya
Pada sitarongekki’ siri, iyaregga ripada, jagai siri’taSebagai sodara setenah air, kita harus saling menghargai, menghormati dan menjaga diri tidak saling menyakiti apalagi membicarakan aib.
Aja ‘muangoai onrong, aja’to muacinnai tanre tudangeng, nasaba detumulley padecengi tana, risappapo muompo, rijello’po muakkengauJangan serakah kedudukan, jangan berlebihan menginginkan posisi atau jabatan tinggi karena negara tidak mampu memperbaikinya.
Pala urage, tebakke tongengnge, teccau maegae, tessiewa situlaTipu daya berhasil sifatnya sementara saja, sedangkan kebenaran tidak dapat dihancurkan.
Iyyapa nari isseng lamunna salo’e na loanna, rekko purai ri atengngaiLuas atau kedalaman sebuah sungai bisa diketahui ketika sudah menyeberangi.
Mauni buwaja bulu’ nalise’ ampeloi teyawa’ nalurengBiarpun seorang dianggap ceras, namun tidak memiliki sopan santun dan akhlak, maka tidak ada satupan orang mempercayai.
Naiya tau malempuk-é manguruk manak-i tau sugi-éOrang jujur sewarisan dengan orang kaya.
Aju malureumi riala parewa bolaHanyalah kayu lurus dijadikan ramuan rumah.
Melleteki tapada melle; tapada mamminanga; tasyiallabuangMarilah menjalin hubungan baik, supaya apa yang dicita-citakan terwujud.
Adee temmakke-anak’ temmakke-epoDalam memberikan hukuman tidak boleh pilih kasih
Nai-accae ripatoppoki jekko, aggati aliri, narekko teyai maredduk, mapoloiKecerdasan disertai ketidakjujuran seperti tiang ruamh, jika tidak rusak pasti akan rusak.
Olakku kaussukeki, olakmu muassukekiTakaranku kujadikan ukuran, takanramu kaujadikan ukuran.
Jagai balimmu siseng, alitutui rakanemmu wekka seppulo, nasaba’ rakanemmu ritu biasa mancaji baliJagalah lawanmu sekali dan bersiagalah terhadap temanmu, sebab itu bisa menjadi lawan.
Massesa panga, temmassesa api, massesa api temmassesa botorengBersisa pencuri tak bersisa api, bersisa api tak bersisa penjudi.
Alai cedde’e risesena engkai mappedeceng, sampeangngi maegae risesena engkai maega makkasolangAmbil sedikit jika itu mendatangkan kebaikkan dan tolaklah yang banyak jika mendatangkan kerusakan.
Alai cedde’e risesena engkai mappedeceng, sampeangngi maegae risesena engkai maega makkasolangJika kamu mati dijalan kebenaran, maka matimu berada dalam satuan.

Kata kata Bugis Untuk Story WA Pacar Romantis

kata kata bugis romantis

Sekarang kalangan anak mudah bisa membuat story kata kata Bugis untuk pacar romatis. Jika ingin tahu kata kata Bugis untuk sotry WA pacar romantis dan artinya bisa lihat dibawah ini:

Kata kata BugisArtinya
Melleki tapada melle; tapada mamminanga; tasiyallabuangMari kita saling menjalin hubungan mesya supaya cita cita segera menjadi kenyataan.
Senge’ka rimula wenni Kubali sen’tokko Rigiling tinrokuKenanglah aku ketika malam mulai gelap, niscaya akan ku kenang pula dirimu di pertengahan lama.
Tellu ronna sitinro ‘, cinna-e udaani-e, napassengerengTidak dapat dipisahkan antara cinta, rasa rindu dan kenangan indah.
Memeng maja’ tappaku, tapi maccaka jaga perasaanna toweMemang jelak wajahku, tapi pintar menjaga persaan orang.
Nippi, pattiwajo sai, cinampek sagalae’, kuwakkauwasengWahai mimpi, nampakkanlah walau sekejap wajah kekasihku agar aku puas.
Mau luttu maasuwaja, tatteppa rewemuwa tosiputoto-eWalaupun pergi jauh kemana mana, kalau sudah jodoh pasti kembali.
Sipongemmu kupacokkong, ribola tudangengmu, teyana mawelaSejak bertemu di rumahmu, sejak itulah aku kenang selalu.
Iyaro mai melleku, tebbulu te;ttanete, lappa manengmuaKasih sayang yang kuberikan padamu tak satupun bisa menghalangi.
Cinta itu pada anging, de’ mulle mitai, tapi mullei rasaCinta itu seperti angin, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasa.
ele akkutanamukki; ala tebbulu-ekki, naleworo tasiBoleh tanyakan betapa lembut jiwaji dan bulan hatimu tak perlu diragukan.
Tapada malani lalass nasseddingie atitta TosilolongengMemilih jalan dapat menyatukan hati kita agar mampu mencapai sebuah kesepakatan dalam hubungan.
Upoji IkoAku sayang kamu
Mamasepi dewata-e, nalolang sitalleyang tosipominasaMenanti ridho tuhan semoga dipertemukan.

Kata kata Bugis Untuk Story WA Galau dan Artinya

kata bugis untuk semangat kerja

Dalam kehidupan cinta, pastinya kalian pernah mengalami galau dikarenakan beberapa hal. Oleh sebab itu, untuk mengutarakan perasaan galau dengan membuat story WA kata kata bugis.

Kata kata BugisArtinya
Wettue bawang wedding pajjappai atikku iya messue’éWaktu merupakan satu-satunya dapat menyembuhkan patah hati.
Appaccingngi atimmu, aja’ muwallupaiwi mainge’muSembuhkan dulu hatimu sebelum memulai kisah baru lagi.
Iyya’ de’ ulle maelo mancaji paccule ri wettu de’na gaga paccule utamaAku bukan pelampiasan di saat pemeran utama tidak ada.
Tenniyaka tau kasiyasi, iyakiya tau iya tuli céloé.Bukannya aku nggak laku, tapi aku adalah jomblo bertahan.
Naiyya caraku makkita lao ri pammasena, de’na pada-padai caraku makkita lao ri pammasena.Cara dia ngelihat cinta akan berbeda semenjak patah hati itu.
Sori, pura-pura pura lupa diri’kuMaaf aku lupa ternyata aku bukan siapa siapa.
Léssé tenniya bettuwanna dé’na uwamaséiwi, sangadinna tassinnau nasaba dé’pa uwulléi tahangngi aléku ri laleng ammusurengngé.Pergi bukan berarti berhenti mencintai tapi kecewa dan lelah karena harus berjuang sendiri.
Leppessanni siya asussammu mancaji apanréng.Ubah lukamu menjadi kebijaksanaan.
Sitengnga polé ri alebbirenna atuongengnge iyanaritu pakkulleng moloiwi keadaang tuo.Separuh dari seni hidup adalah mampu bertahan.

Kata kata Bugis Untuk Story WA Keuangan

kata kata bugis galau

Setiap orang pastinya pernah mengalami kendala pada keuangan khususnya orang yang sudah berkeluarga. Untuk mengutarakan di story WA bisa lihat kata kata Bugis keuangan dan artinya berikut ini.

Kata kata BugisArtinya
Inrang kana bayarak kana, inrang cerak bayarak cerakUtang kata dibayar dengan kata, utang darah dibayar dengan darah juga.
Balanca manemmui waramparammu, abbeneng anemmui, iakia aja’ mupalaowi moodala’mu enrenngé bagelabamuBoleh saja kamu belanjakan harta bendamu dan pakai untuk berbini, namun jangan habiskan modal atau labamu.
Ajak mapoloi olona tauweJangan pernah mengambil hak orang lain.
Utti wedding naekiya riwajaHutang boleh tapi dibayar.
Mappadecengiwi ongkoso’na kaluwargana nasibawai akkalolangMenjaga keuangan keluarga dengan cara menabung.
Aja’na musolangi doi’mu nasaba masussa sappaiJangan membuang uang karena mencarinya susah.
Janci-janciang waji’i riturusiJanji hutang harus ditepati.
Lebbi kessingngi atuwo-tuwotta naiya ateddéngenna maéga inrennaMendingan kebanyakan mimpi, dari pada kebanyakan hutang
Aja’ mupattongeng-tongeng, aja’ mupattongeng-tongeng, aja’ mupattongeng-tongengJangan berutang kalau memang tidak punya sumber untuk membayarnya.
Story WA-ku naung taringot utangkuLewat Story WA Saya Tagih Hutang
Uang biasana ritarik, de’na naricobbaUang biasanya ditarik, bukan dikejar.
Akkuragano kuwammengngi aja’ naengka iya mappapusaé ri yelle’mu. Cinna iya baiccu’é naulléi tongkoi kappala’ iya battowaé.Hati-hatilah dengan pengeluaran kecil. Keretakan kecil dapat menenggelamkan kapal besar.
Mappapoléi dowi pada-pada sapé sibawa jarung. Mapparape’i doi’na pada-pada uwaina sempé’ ri kessi’éMendapatkan uang seperti menggali dengan jarum, menghabiskan uang seperti air meresap ke pasir.

Kata kata Bugis Untuk Story WA Pekerja Keras

kata bugis pekerja keras

Jika seorang bisa mengatur keuangan, maka dibalik keberhasilan ada tindakan yang mengorbankan waktu. Untuk kalian pekerja keras bisa membuat story kata kata Bugis seperti dibawah ini:

Kata kata BugisArtinya
Upogau’i iyaro sibawa mattonget-tongeng, saba’ uwamaséiwi jama-jamakku.Saya bekerja keras karena saya mencintai pekerjaan saya.
Narekko cappu’ko, agguruko mappésau, aja’ mumatteru mappésauJika kamu lelah, belajarlah untuk beristirahat, bukan untuk berhenti.
Najajiangngi ateddekengnge, de’najajiangngi ateddekengngeKegagalan adalah jalan memutar, bukan jalan buntu.
Aja’ muleddaiwi pakkasésénna, iyakiya passukkui.Jangan kurangi target, tingkatkan usahanya.
Ampe-ampona mappitangngi parellunnaTindakan mengungkapkan prioritas.
Sigi-sigi mupogaui jajinna, aja’ mubata-bata.Siapa pun dirimu, jadilah yang terbaik.

Kesimpulan

Sekian pembahasan dari kami mengenai kata kata Bugis untuk story WA dengan tema kehidupan, pacar romantis dan keuangan. Adanya informasi diatas dapat bermanfaat untuk kalian yang tidak bisa berbahasa Bugis, namun ingin memakai di story WA.

Tinggalkan komentar